قيمت ها در تاريخ 97/07/07

 ردیف

عنوان

قیمت به ریال

 

1

 

زاهدان

72000

زابل

73000

قیمت مرغ درب مرغداری

خاش

73000

سراوان

73000

مهرستان

73000

ایرانشهر

73000

چابهار

73500

2

قیمت مرغ زنده به صورت عمده زاهدان

78000

3

قیمت مرغ زنده به صورت خرده زاهدان

82000

4

قیمت مرغ کشتار روز برای مصرف کننده

-

5

قیمت جوجه

11000

6

قیمت سویا کلهر بندر امام

23050

7

قیمت سویا ناب دانه سمنان

23250

8

قیمت ذرت برزيل

11500-11900

 

قيمت ذرت اکراين

-


منبع این نوشته : منبع
قیمت ,زاهدان ,قیمت سویا